Fjellhytter nær veg

 Naturleg steinbru, Føyssteinen, over elva Føysa ved Billingen. Foto: Morten Kielland.

Naturleg steinbru, Føyssteinen, over elva Føysa ved Billingen. Foto: Morten Kielland.

Lange fjellturar passar ikkje for alle, men ein kan likevel sette pris på ein fjelltur og opphald på ein av fjellhyttene våre som ligg like inntil veg.

Både Aursjobu, Aursjohytta og Legerhytta ligg på snaufjellet med fantastisk utsikt over fjell og vidder. Med desse hyttene som base kan ein ta korte eller lengre dagsturar, med eller utan fiskestong.

Om du føretrekk eit litt lunare alternativ i skogen nede i dalbotn, er Heggeåsagje eller Liabu gode alternativ.

Aursjobu.jpg

Aursjobu

Ved Reinheimen nasjonalpark.

aursjohytta.jpg

Aursjohytta

Fantastisk utsikt over Skjåkbygda og Breheimen nasjonalpark.

Heggeasagje.jpeg

Heggeåsagje

Ved Heggebottvatnet langs rv. 15.

 
Legerhytta.jpg

Legerhytta

Mellom aust og vest langs rv. 15.

Liabu

Ved inngangen til Breheimen nasjonalpark.