Skjåk trelast

trelast.jpg

I dag driv Skjåk Almenning eit moderne skogbruk, medan dotterverksemda Skjåk Trelast tek seg av trelastproduksjonen. Det nære samarbeidet mellom Skjåk Almenning som virkesleverandør og Skjåk Trelast som foredlar, gjer at dei kan tilby spesialsortiment og ekstra grove dimensjonar på utvalde produkt.

Skjåk Trelast tek best mogleg vare på både trevirke og tradisjon i val av produkt. Målet er eksklusive panel og golv med solide brukseigenskapar. Virke av seinvaksen og malmrik furu, gjev varige og vakre materialar med særpreg. Både det klassiske, breie Skjåkpanelet og det ukanta Villmarkspanelet er utvikla ved sagbruket i Bismo. Skjåk trelast leverar sjølvsagt også det meste av andre paneltypar, samt takåsar, firkantstolp og laftetømmer. Skjåk Trelast eig Byggern Skjåk saman med SEBB AS. Byggern Skjåk har bra utval av byggevarer, maling og interiør -  og begge forretningane er lokalisert saman med Skjåk Almenning.
 
Besøk heimesida til Skjåk Trelast for meir informasjon. Sjå og heimesida til Byggern Skjåk.