Rådyrjakt

Det er berre innanbygdsbuande som har høve til å søkje om rådyrjakt i Skjåk Almenning. Bukkejakta startar 10. august og varar til og med 23. september. Ordinær rådyrjakt startar 25. september. 

Jakta er delt inn i tre felt innafor Skjåk Almenning:

  • Nord (nord for Otta elv)
  • Midt (mellom Otta elv og Ostre)
  • Sør (sør for Ostre og Otta elv)

For å felle rådyr på innmark treng ein kvar enkelt grunneigar sitt løyve. Søknadsfristen er 1. juni kvart år - søknadsskjema får du på kontoret vårt.