Aktuell informasjon – villreinjakta 2018

Storbukkar i silhuett i Reiheimen – Foto: Per Steinar Løkken.

Storbukkar i silhuett i Reiheimen – Foto: Per Steinar Løkken.

Informasjon villreinjakta 2018

I 2018 er kvotene auka noko på nordområdet, medan det på sørområdet blir nokre færre kort samanlikna med 2017. 

Jakttida vert som i fjor, frå og med måndag 20. august, til og med fredag 14. september 2018.

Overgangsavtalene frå i fjor blir også vidareført, dvs at det ikkje er overgangsvavtale mellom Lesja og Skjåk, men Finndalen har overgangsavtale med både Lesja og Skjåk fylgjande dagar: tysdag, onsdag og torsdag 28,29 og 30. august - samt 4, 5 og 6. september. 

Jaktfeltgrensene og freda område både i Reinheimen og Breheimen blir vidareført som tidlegare. 

Kart over freda område på Skjåk søraust kan du laste ned her. Kart over jaktfelt og freda område på Nordområdet finn du her.

Nytt for jakta i 2018;

  • I jegerkontrakta blir det teke med eit punkt som omhandlar at alt nyttbart kjøtt skal takast med ut av terrenget, dvs at ein ikkje lenger kan la dette ligge att på slakteplassen. 
  • Bruk av jaktradio skal regulerast, dvs at ein ikkje skal bruke jaktradio til å fortelje kor det står dyr i terrenget, eller nytte jaktradio aktivt i forbindelse med jaktutøving. 
  • Det skal takast prøver av alle felte vaksne dyr med tanke på CWD

Sidan det skal takast CWD prøve av alle dyr eldre enn kalv, må vi dele ut prøvetakingsutstyr. Alle som har fått tildelt jaktkort på dyr eldre enn kalv, må derfor hente ut jaktkort og prøvetakingsutstyr på kontoret vårt i Bismo. Kort og prøvetakingsutstyr er klar til å hentas når vi har motteke betaling, kontrakt og kvittering/kopi av betalt jegeravgift. 

Meir informasjon om skrantesjuke/CWD, prøvetaking og instruksjonsmateriell finn du her. 

Sidan jakta i år startar på ein måndag, skal vi halde ope søndag 19. august. 

Fylgjande hytter i fjellet står ope til bruk for reinsjegerar frå og med 20. august:

Reinheimen: Storhøbu og Sveinbu

Breheimen, søraust: Sauhytta, Grønstorrbu og Sottjønnbu

Breheimen, sørvest: Glitterbue står ope. Raudalsbue vert opna etter "behov". Ta kontakt med oss for å få nøkkel til Raudalsbue, hytta er opptatt laurdag 25/8 til søndag 26/8.