Aktuell informasjon – villreinjakta 2019

Storbukkfall i Breheimen. Foto: Dag Kjelsaas

Storbukkfall i Breheimen. Foto: Dag Kjelsaas

Resultat frå 2018: 1125 fellingsløyver og 842 dyr ble felt (74,8% felling) i Reinheimen-Breheimen. Dette utgjer det villreinområdet i Noreg med flest felte dyr i 2018! 1 av 5 felte dyr i 2018 vart felt i Reinheimen-Breheimen villreinområde.

For 2019 skal det fellast 1000 dyr fordelt på Reinheimen og Breheimen nasjonalpark. 464 av desse skal fellast i Skjåk Almenning fordelt på Skjåk søraust, sørvest og nord. Jakta byrjar tysdag 10.august og held på til 14.september. Minner om kveldsfredninga frå kl 19:00 kvar dag.

Overgangsavtalene frå i fjor blir også vidareført, dvs at det ikkje er overgangsvavtale mellom Lesja og Skjåk, men Finndalen har overgangsavtale med både Lesja og Skjåk fylgjande dagar: tysdag, onsdag og torsdag 27, 28 og 29. august - samt 3, 4 og 5. september. 

Jaktfeltgrensene og freda område både i Reinheimen og Breheimen blir vidareført som tidlegare. 

Kart over freda område på Skjåk søraust kan du laste ned her. Kart over jaktfelt og freda område på Nordområdet finn du her.

Minner om innføringane frå 2018:

  • I jegerkontrakta blir det teke med eit punkt som omhandlar at alt nyttbart kjøtt skal takast med ut av terrenget, dvs at ein ikkje lenger kan la dette ligge att på slakteplassen.

  • Bruk av jaktradio skal regulerast, dvs at ein ikkje skal bruke jaktradio til å fortelje kor det står dyr i terrenget, eller nytte jaktradio aktivt i forbindelse med jaktutøving.

  • Det skal takast prøver av alle felte vaksne dyr med tanke på CWD

Sidan det skal takast CWD-prøve av alle dyr eldre enn kalv, må vi dele ut prøvetakingsutstyr. Alle som har fått tildelt jaktkort på dyr eldre enn kalv, må derfor hente ut jaktkort og prøvetakingsutstyr på kontoret vårt i Bismo. Adresse: Industrivegen 10, 2690 Skjåk.

Kort og prøvetakingsutstyr er klar for henteing når vi har motteke betaling, kontrakt og kvittering/kopi av betalt jegeravgift. 

Meir informasjon om skrantesjuke/CWD, prøvetaking og instruksjonsmateriell finn du her. 

Ny innføring for 2019:

Måndag19. august held vi ope til kl. 20:00 her på kontoret for uthenting av kort og prøvetakingsutstyr.  

Fylgjande hytter i fjellet står ope til bruk for reinsjegerar frå og med 20. august:

Reinheimen: Storhøbu og Sveinbu

Breheimen, søraust: Sauhytta, Grønstorrbu og Sottjønnbu

Breheimen, sørvest: Glitterbue og Raudalsbue.

Oppmodar alle om å sette seg godt inn i jegerkontrakta før jakt, samt ha all dokumentasjon med seg under jaktutøving. Kontrollkort og kjeve m/merkelapp skal returnerast kortutsender innan 24.september. Elles kan du besøke denne nettsida for oppdateringar undervegs i jakta: https://reinheimenbreheimen.wordpress.com/

God jakt!