Aktuell informasjon – villreinjakta 2018

 Storbukkar i silhuett i Reiheimen – Foto: Per Steinar Løkken.

Storbukkar i silhuett i Reiheimen – Foto: Per Steinar Løkken.

Informasjon villreinjakta 2018

I 2018 er kvotene auka noko på nordområdet, medan det på sørområdet blir nokre færre kort samanlikna med 2017. 

Jakttida vert som i fjor, frå og med måndag 20. august, til og med fredag 14. september 2018.

Overgangsavtalene frå i fjor blir også vidareført, dvs at det ikkje er overgangsvavtale mellom Lesja og Skjåk, men Finndalen har overgangsavtale med både Lesja og Skjåk fylgjande dagar: tysdag, onsdag og torsdag 28,29 og 30. august - samt 4, 5 og 6. september. 

Jaktfeltgrensene og freda område både i Reinheimen og Breheimen blir vidareført som tidlegare. Det blir lagt ut kart med oversikt over grensene så snart desse er klare. 

Nytt for jakta i 2018;

  • I jegerkontrakta blir det teke med eit punkt som omhandlar at alt nyttbart kjøtt skal takast med ut av terrenget, dvs at ein ikkje lenger kan la dette ligge att på slakteplassen. 
  • Bruk av jaktradio skal regulerast, dvs at ein ikkje skal bruke jaktradio til å fortelje kor det står dyr i terrenget, eller nytte jaktradio aktivt i forbindelse med jaktutøving. 
  • Det skal takast prøver av alle felte vaksne dyr med tanke på CWD, meir konkret info blir sendt ut til jegerane.