logo1

Rapport småviltjakt

Vi ber om at statistikken blir utfylt og sendt så snart jakta er avslutta.
Tala frå jaktrapportane er viktige med tanke på forvaltninga av
småviltbestandane i omådet.

Kategori kort:
Navn:*
E-post:*
Jaktkortnr:
Korttype:
Antal dagar:
Type jakt:

Fjellrype:
Hare:
Vadefugler:
Kråkefugl:
Lirype:
Rev:
Orrfugl:
Mår:
Storfugl:
Mink:
Ender:
Andre artar:

Ditt inntrykk av bestanden på den viltarten det har vore jakta på:

Kort for innanbygdsbuande: Kor mange av jaktdagane gjeld jakt etter nyttår, og jaktutbytte fordelt på lirype og fjellrype etter nyttår. Skriv inn i kommentarfeltet under:
Antispam:
  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.