logo1


Almenningsstyret representerer interessene i almenninga og har til oppgåve å forvalte ressursane i  samsvar med lover, bruksreglar og skogbruksplan. Val av almenningsstyret skjer annakvart år i samsvar med reglane i Lov om bygdealmenninger av 1992.

Styret verkar som eit kollegium der avgjerder blir teke i styremøte. I tillegg til synfaringar og arbeidsmøte blir det i normalt halde omkring 9 styremøte i året i Skjåk Almenning.  Almenningsstyraren er sekretær for styret.

Almenningsstyret:

Kjell Egil Ramstad (styreleiar)

2016-2020

Mona Haugen Grimstad (nestleiar)

2016-2020

Kjell Aaboen

2016-2020

Tordis Brandsar

2016-2020

Liv Mona Johnsgard

2014-2018

Rune Plassen

2014-2018

Ragnhild Løkken

2014-2018

 

Styret i SA mai 2016    

           
Frå venstre; Mona Haugen Grimstad, Rune Plassen, Ragnhild Løkken, Kjell Egil Ramstad, Liv Mona Johnsgard, Kjell Aaboen og Tordis Brandsar. Almenningsstyrar Jo Trygve Lyngved til høgre.

  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.