logo1

RådyrDet er berre innanbygdsbuande som har høve til å søkje om rådyrjakt i Skjåk Almenning.

Bukkejakta startar 10. august og varar til og med 23. september. Ordinær rådyrjakt startar 25. september. 

Jakta er delt inn i tre felt innafor Skjåk Almenning;

Nord (nord for Otta elv)

Midt (mellom Otta elv og Ostre)

Sør (sør for Ostre og Otta elv)

For å felle rådyr på innmark treng ein kvar enkelt grunneigar sitt løyve.

Søknadsfristen er 1. juni kvart år - søknadsskjema får du på kontoret vårt.

 

  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.