logo1

Alle tomter er opparbeida med full standard – heilårsveg, vatn, avløp og straum. Feltet er ferdig opparbeidd og klar for bygging.  

Tomtene
Tomteområdet består av 33 store festetomter sjølveigartomter frå 1000 m² til 2300 m². Det er ingen byggeklausul på tomtene, men vi har samarbeid med Tinde Bygg AS. Skjåk Almenning kan hjelpe med kontakter dersom dette er ønskjeleg.


Veg / avløp / straum
Det vil bli tilrettelagt med vann, avløp og straum på kvar tomt. Vatn og avløp tilknytta offentleg vatn og avløpsnett, og alle kablar blir lagt i jord.  Heilårsveg med parkering på kvar enkelt tomt.


Bebyggelse
Tillate bruksareal er 155 m2 , pluss inntil 40 m2  med terrasse på kvar tomt. Alle bygningar skal ha hovedform, materialvalg og fasader som harmonerer med tradisjonell og eksisterende utbygging i området.

Diverse
            Visning:                       Etter avtale     

            Prisliste:                      Ta kontakt for pris

            Kontakt:                      Jo Trygve Lyngved

Trykk på bileta for større versjon

Stikningskart     Kart over ledige tomter juni 2016

  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.