logo1

Turkart for Skjåk er i målestokk 1:60 000 - og dekkjer heile Skjåk kommune. På kartet er det innteikna alle merka turstigar, DNT-ruter og hytter i fjellet som er moglege å leige.

Kartet kostar kr 199,- og du kan kjøpe det hjå oss, eller på dei fleste andre service og reiselivsbedrifter i Skjåk.


Dersom du er ute etter oversikt over turmoglegheiter og meir informasjon om Skjåk, er den kartbaserte nettsida https://outtt.com/no/regions/15/skj%C3%A5k  fin å bruke. På denne nettsida finn du også nedlastbare GPS filer, detaljert skildring av turar med bilde, samt natur- og kulturinfo i Skjåk. 

På servicebedrifter i Skjåk finn du også ei brosjyre med oversikt og skildring av merka turstigar og skiløyper i Skjåk.

Sommaren 2013 kom det også eit tilsvarande hefte med 36 fisketurar i Skjåk, samt eit hefte om kulturminne i Skjåk. 

Under har vi samla ein oversikt over tilgjengelege oversiktskart med ulike tema retta mot jakt, fiske og hytteutleige. 

Kart_villrein_nord_nye_overgangsavtaler_2017_mai_2017.jpg

kart jaktfelt og buer i skjk almenning.jpg

Jaktfeltgrenser elg- og hjortejakt Skjåk Almenning

Hytter, båtar og utstyr til utleige i Skjåk Almenning

 

 

 

 

 

 

  • Sist oppdatert: onsdag 03 January 2018, 08:03:45.