logo1

Opplæringsjakt på villrein i Breheimen

Reinsdyrjakt 2015

I samarbeid med NJFF Oppland og Skjåk jeger og fiskarlag arrangerar vi opplæringsjakt på villrein i Breheimen, frå tysdag 30. august til fredag 2. september. Målgruppa for kurset…

Les meir

Tildeling av villreinjakt 2016

marit

Søknadsfristen for villreinjakt gjekk ut 1. april. Også i år har det kome inn mange fleire søknadar enn vi har tilgjengelege kort. Kvota blir vedteke på årsmøte i villreinutvalet…

Les meir

Årsmelding for 2015

Nytt inngangsparti

Årsmelding og rekneskap for Skjåk Almenning i 2015 er nå sendt ut til alle med bruksrett. Den er også lagt ut for gjennomsyn på almenningskontoret, og her på…

Les meir

Ynskjer du hytte i Billingen Hyttegrend til påskeferien?

seterho

Tindehytte under oppføring i Billingen Hyttegrend - innflyttingsklar 18. mars!

Hyttemodellen "Reinsfjell" frå Tinde Hytter er ei middels stor hytte med grunnflate på 87 kvadrat,…

Les meir

Fellingsresultat rådyrjakta 2015

todra

Av 50 tildelte rådyr i Skjåk Almenning vart det felt totalt 16 rådyr i 2015, fordelt på 10 vaksne bukkar, 2 vaksne geitar og 4 kje.

Dette er litt mindre enn i fjor då det vart…

Les meir

Vinterjakt på rype for innanbygds 2016

ravn

Vinterjakta på rype for innanbygds vinteren 2016 er avgrensa til jakt i jaktfelt A og D (utanbygds jaktfelt). Dette vil sei at dei mest brukte og lettast tilgjengelege områda i…

Les meir
  • Sist oppdatert: mandag 18 April 2016, 12:06:31.

Utleigehytter

glitterbue1
Allmenningen har ei rekkje hytter for utleige.
Les meir

Hyttetomter

Seterho-1
Hyttetomter i Billingen Hyttegrend Les meir

 

Skjåkguide

skjak-logo2

Her finn du opplysningar om opplevingar, aktivitetar, overnatting, servering, service og handel i Skjåk Les meir

Byggevarer

trelastlogo

Malmfuru – Brei Panel - Spesialprodukt – Grove dimensjoner! Les meir