logo1

Utlevering av jaktkort villrein

Villreinnord

Jaktkorta er klare til utlevering. Innanbygds kan hente sine kort på kontoret (blir ikkje sendt ut). Utanbygds får tilsendt kort i posten så snart alle naudsynte dokument er…

Les meir

Isfrie vatn i Skjåk sommaren 2016

vestredortj

Per 8. juli 2016 er fylgjande vatn/område isfrie i Skjåk;

Reinheimen og nordvestområde i Skjåk;

Frå Leirungsvatnet i aust, til Skarvedalen i vest er dei fleste vatn isfrie med…

Les meir

Gratis hytte og bruk av båtmotor - utfisking på Glittervatnet

nytt naust glittervatn

Skjåk Almenning har fått løyve frå Skjåk kommune og Breheimen Nasjonalparkstyre til å nytte båtmotor på Glittervatnet i samband med utfisking. Vi håpar at flest mogleg har lyst…

Les meir

Fiskecamp på Mysubytta i Breheimen 5-7. juli

Paul Gard

Velkomen til fiskecamp på Mysubytta i Breheimen! Er du mellom 10 –15 år og har lyst til å prøve fiske i Breheimen saman med andre barn og unge? Vi skal gå på fisketurer, overnatte…

Les meir

Villreinjakt 2016 - endringar i grenser, jakttid og overgangsavtale

raudalsbukkar

Skjåk Almenning takkar for mange søknadar om villreinjakt i 2016.

Utanbygds jegerar som har fått tildelt villreinjakt, eller står på reserveliste har fått beskjed om dette per…

Les meir

Fiskesesongen 2016

img 4793

Nokre få starta fiskesesongen allereie i april i hovudvassdraget, men for dei aller fleste er det sommarmånadane juni, og særleg juli og august som er mest aktuelle for fiske i…

Les meir
  • Sist oppdatert: tirsdag 19 July 2016, 08:41:28.

Utleigehytter

glitterbue1
Allmenningen har ei rekkje hytter for utleige.
Les meir

Hyttetomter

Seterho-1
Hyttetomter i Billingen Hyttegrend Les meir

 

Skjåkguide

skjak-logo2

Her finn du opplysningar om opplevingar, aktivitetar, overnatting, servering, service og handel i Skjåk Les meir

Byggevarer

trelastlogo

Malmfuru – Brei Panel - Spesialprodukt – Grove dimensjoner! Les meir