logo

 Åpningstider: 
man-fredag: 08.00 - 15.30
Tlf: 61 21 39 00

Startside

Opne buer i reinsjakta 2014

Opne buer i reinsjakta 2014

Fylgjande buer er låst opp til reinsjakta, og er disponible for jegerar fram til onsdag 10. september; På nordområdet; Storhøbue, Sveinbue og Skarvedalsbue (merk at Tverråhytta og Storvassbue ikkje er ope!) På søraust; Sauhytta, Grønstorrbue og Sottjønnbue På...

Les meir

Villreinområde har ny infoside

Villreinområde har ny infoside

Det nærmar seg 20. august og villreinjakt! Villreinområdet har oppretta ei ny infoside - det er denne som kjem til å bli brukt i forbindelse med oppdatering under villreinjakta. http://reinheimenbreheimen.wordpress.com/  Sida vil bli...

Les meir

Frå pil og boge til lasso og gevær

Frå pil og boge til lasso og gevær

Villreinutvalet har gjeve ut ei jubilumsbok med tittelen "Reinheimen og Breheimen - Frå pil og boge til lasso og gevær". Boka har 300 sider og er rikt illustrert. Den omhandlar tema kring både...

Les meir

Nytt Almenningsstyre

Nytt Almenningsstyre

Onsdag 28. mai hadde det nye almenningsstyre sitt fyrste styremøte. Styret konstituerte seg, og Kjell Egil Ramstad vart ny styreleiar i Skjåk Almenning, Rannveig Brennhaug vart nestleiar.  Frå venstre: Kjell Egil...

Les meir

Framlegg til småviltplan ut på høyring

Framlegg til småviltplan ut på høyring

Det er utarbeidd eit forslag til plan for småvilt og oppretting av treningsfelt for fuglehundar. Framlegget er sendt på høyring til Skjåk kommune ved vilt og fiskeutvalet, samt Skjåk jeger...

Les meir