logo1

Styret i Skjåk Almenning

Styret i SA mai 2016

19. mai var det konstituerande styremøte i Skjåk Almenning etter valet i april. Det vart to nye representantar i styret, Tordis Brandsar og Kjell Aaboen.

Kjell Egil Ramstad vart…

Les meir

Småviltjakt for utanbygds 2016

rupemfrue 300x112

Også i 2016 er det eit avgrensa antall småviltkort til salgs for utanbygds. Antall ledige kort er redusert noko frå i fjor, i tillegg til at rypejakta utan hund startar 15.…

Les meir

Villreinjakt 2016

Villreinnord

Skjåk Almenning takkar for mange søknadar om villreinjakt i 2016.

Utanbygds jegerar som har fått tildelt villreinjakt, eller står på reserveliste har fått beskjed om dette per…

Les meir

Opplæringsjakt på villrein i Breheimen

Reinsdyrjakt 2015

I samarbeid med NJFF Oppland og Skjåk jeger og fiskarlag arrangerar vi opplæringsjakt på villrein i Breheimen, frå tysdag 30. august til fredag 2. september. Målgruppa for kurset…

Les meir

Tildeling av villreinjakt 2016

marit

Søknadsfristen for villreinjakt gjekk ut 1. april. Også i år har det kome inn mange fleire søknadar enn vi har tilgjengelege kort. Kvota blir vedteke på årsmøte i villreinutvalet…

Les meir

Årsmelding for 2015

Nytt inngangsparti

Årsmelding og rekneskap for Skjåk Almenning i 2015 er nå sendt ut til alle med bruksrett. Den er også lagt ut for gjennomsyn på almenningskontoret, og her på…

Les meir
  • Sist oppdatert: onsdag 25 May 2016, 09:05:37.

Utleigehytter

glitterbue1
Allmenningen har ei rekkje hytter for utleige.
Les meir

Hyttetomter

Seterho-1
Hyttetomter i Billingen Hyttegrend Les meir

 

Skjåkguide

skjak-logo2

Her finn du opplysningar om opplevingar, aktivitetar, overnatting, servering, service og handel i Skjåk Les meir

Byggevarer

trelastlogo

Malmfuru – Brei Panel - Spesialprodukt – Grove dimensjoner! Les meir